हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

नगरपालिकाको साझा संकल्प स्वस्थ आमा र स्वस्थ बच्चा नै समुन्नत समाजकाे आधारस्तम्भ ।