हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

चालु आ.व २०७७।७८ को वार्षिक समिक्षा तथा आ.व २०७८।७९ को निति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी राय सझाव संकलनका लागि सर्वदलिय,सर्वपक्षिय भेलाका झलकहरु ।