ANM प्रशिक्षार्थी को अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।