Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Surendra Pradhan Chief Administrative Officer harionmunicipality@gmail.com 9854034111
गोपाल नाथ श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9845412844
इश्वर प्रसाद आचार्य अधिकृत,छैठाै योजना शाखा 9855071646
रुस स्टालिन चौलागाई अधिकृत,छैठाै शिक्षा शाखा chaulagainrukesh@gmail.com 9844427394
बन्धना निरैला अधिकृत,छैठाै प्रशासन शाखा ९८४४०९०४३५
आसा खरेल महिला विकाश अधिकृत महिला विकाश शाखा 9844003578
जग्गनाथ लामा अधिकृत,छैठाै पशु विकाश शाखा ९८४२९४८९९२
रोसनी घतानी कार्यक्रम अधिकृत स्वास्थ्या शाखा ghatanirosh52@gmail.com 9844160353
रेणुका प्रधान महिला विकाश निरिक्षक महिला विकाश शखा
विमल कुमार जोसी साहायक पाँचाै आ.ले.प शाखा joshibimal1@gmail.com 9863268172
किरण चौधरी सव.इन्जिनियर भौतिक भुर्वधार तथा घर नक्सा पास शाखा chaudharykiran519@gmail.com 9842840922
चुडा बहादुर लुईटेल साहायक पाँचाै १० नं वडा सचिव ९८५६०४०१५९
सामुयल सिंजाली एम.आई.एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा samuyal.sinjali198@gmail.com 9865529030
हिरा अभिकारी एम.आई.एस अपरेटर पञ्जीकरण शाखा hiraadhikari313@gmail.com 9844071248
नरेस बस्नेत सहायक चौथो आर्थिक प्रशासन शाखा basnetnaresh2020@gmail.com 9844200121
रुपा हुमागाई महिला विकाश निरिक्षक महिला विकाश शाखा ९८४४५८१९१५
नविना दहाल ना.प्र.स कृषि शाखा ९८६४०६६५७७
नवराज उप्रेती हलुका सवारी चालक ९८४४०८७३६३
पशुपति कुमार शर्मा प्राविधिक सहायक Pashupatisharma143@gmail.com ९८०४८६९९८०