Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Surendra Pradhan Chief Administrative Officer harionmunicipality@gmail.com 9854034111
नवराज निरौला उप- सचिव शिक्षा शाखा niraulanabaraj@gmail.com 9854034014
गोपाल नाथ श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9845412844
प्रदिप महतो रोजगार संयोजक 9865729287
इश्वरी प्रसाद आचार्य अधिकृत,छैठाै योजना शाखा 9855071646
बन्धना निरैला अधिकृत,छैठाै प्रशासन शाखा ९८४४०९०४३५
आसा खरेल महिला विकाश अधिकृत महिला विकाश शाखा 9844003578
जग्गनाथ लामा अधिकृत,छैठाै पशु विकाश शाखा ९८४२९४८९९२
रेणुका प्रधान महिला विकाश निरिक्षक महिला विकाश शखा
किरण चौधरी सव.इन्जिनियर भौतिक भुर्वधार तथा घर नक्सा पास शाखा chaudharykiran519@gmail.com 9842840922
चुडा बहादुर लुईटेल साहायक पाँचाै १० नं वडा सचिव ९८५६०४०१५९
रुपा हुमागाई महिला विकाश निरिक्षक महिला विकाश शाखा ९८४४५८१९१५
नवराज उप्रेती हलुका सवारी चालक ९८४४०८७३६३
नविना दहाल ना.प्र.स कृषि शाखा ९८६४०६६५७७
पशुपति कुमार शर्मा प्राविधिक सहायक Pashupatisharma143@gmail.com ९८०४८६९९८०
हरिदास कथवनिया हेभी सवारी चालक 9844046152