हरिवन नगरपालिका स्थित बजार ठेक्का सम्बन्धि वोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना ।

Supporting Documents: