हरिवन नगरपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य सस्थाहरुबाट २०७७।१।२५ गते गरिएको विरामी परीक्षणको विवरण सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ति ।