व्याक हो लोडर चालक पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।