विद्यालय स्वास्थ्य तथा नर्सिङ सेवा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आज हरिवन नगरपालिका र स्वास्थ्य सेवा विभागबीच भएको सम्झौता ।