मेडिकल अधिकृत, ल्याव टेक्निसियन पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।

मेडिकल अधिकृत,ल्याव टेक्निसियन पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना।