मिति२०८०।१०।०५ देखि २०८०।१०।०७ गते सम्म संचालीत दोस्रो डेरी, कृषि अनुसन्धान, उत्पादन तथा कृषि औजार प्रदर्शनीको उद्धाटन समारोहका झलकहरु ।