बेटी पढाउ,बेटी बचाउ अभियानको "छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम" का केही झलकहरु ।