क्षयरोग कार्यक्रम अधिकृत पदको अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: