कोभिड १९ विरुद्धको लागि Astrazenence खोप लगाउने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचना ।