आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, घाटगद्दी तथा बिक्री वितरणका लागि लिइने दहत्तर बहत्तर शुल्क असुली गर्ने कार्यको लागि दरभाऊ पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

Supporting Documents: