हरिवन नगरपालिकामा स्वागत छ।

हरिवन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिकिकरण समारोहमा सम्बोधन गर्नुहुदै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत ।